Analiza rynku farmaceutycznego w Polsce

W Polsce rynek farmaceutyczny jest uważany za jeden z najbardziej strategicznych branż oraz mówi się, że jest on bardzo innowacyjny. Od 2020 roku rynek ten zaczął zyskiwać na powszechności. Co więcej rozwój sprzedaży w e-aptekach w ostatnich latach wzrósł. Z tego tekstu dowiesz się, jaka jest wielkość i wartość rynku farmaceutycznego w Polsce oraz jakie firmy są liderami w tej branży.

Wielkość rynku farmaceutycznego w Polsce

W Polsce rynek farmaceutyczny jest uważany za jeden z najbardziej strategicznych branż oraz mówi się, że jest on bardzo innowacyjny

Związek Przedsiębiorstw i Pracodawców określił, że w ostatnich latach ilość aptek działających w Polsce spadła o ponad 10% – jest to około 1400 placówek. Warto wspomnieć, że apteki indywidualne w naszym kraju stanowiły aż 80% wśród upadłych aptek. Pod koniec poprzedniego roku liczba funkcjonujących w Polsce placówek farmaceutycznych wyniosła 11974. Co spowodowało, że zamkniętych zostało aż 1400 aptek? Przyczyną była nowelizacją ustawy o prawie farmaceutycznym. Zgodnie ze zmianami, które zawierała – nowa apteka może być aktualnie prowadzona wyłącznie przez farmaceutę w ramach wybranych spółek osobowych.

Wartość rynku farmaceutycznego w Polsce

Wartość rynku farmaceutycznego w Polsce rośnie przez cały czas. Jest to największy tego typu rynek w całej Europie Środkowej. Natomiast na tle całej Unii Europejskiej nasz kraj znajduje się pod tym względem na szóstym miejscu. Najpopularniejszymi producentami w polskim przemyśle farmaceutycznym są producenci leków bionastępczych generycznych. Rynek farmaceutyczny wytwarza produkt krajowy brutto o wartości 32 mld zł. Jest to 1,33 całego PKB. W ubiegłym roku wartość dystrybucji farmaceutycznych leków oraz parafarmaceutyków wynosiła 56 mld zł. Był to wzrost aż o całe 8% w skali roku. W 2021 roku import produktów farmaceutycznych wyniósł 335 mln dolarów – było to o 17% więcej niż w 2020. Natomiast eksport w tym samym okresie wyniósł ponad 317 mln dolarów.

Wartość rynku farmaceutycznego w Polsce rośnie przez cały czas

Cechy charakterystyczne polskiego rynku farmaceutycznego

  1. Na polski rynek farmaceutyczny bardzo mały wpływ mają międzynarodowe koncerny.
  2. Rynek farmaceutyczny w naszym kraju posiada bardzo duży stopień koncentracji.
  3. Za 70% wartości sprzedaży farmaceutyków do aptek odpowiadają firmy jak: Neuca, Pelion i Farmacol
  4. Od 2020 roku liderem na rynku jest Neuca, która powstała w 1990 roku. Na początku firma działała pod nazwą TORFARM. W okresie od stycznia do marca 2022 udziały Grupy Neuca szacowane są na poziomie przekraczającym 31%.

Ten artykuł dostarczył ci podstawowych informacji na temat wielkości i wartości rynku farmaceutycznego w Polsce, ale również przedstawił jego cechy charakterystyczne.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.