Analizy rynku farmaceutycznego – jak się je przeprowadza?

Skuteczne kampanie marketingowe, mające za zadanie wesprzeć sprzedaż, a także poszerzanie rynku zbytu czy wprowadzanie nowego preparatu na rynek wymagają uprzedniego przeprowadzenia profesjonalnej analizy rynku farmaceutycznego. Pozwoli ona na oszacowanie cen preparatów pochodzących z podobnego segmentu rynkowego, określenie potencjalnych możliwości udoskonalenia oferty oraz identyfikację szans i zagrożeń przed rozpoczęciem dystrybucji nowego leku lub suplementu.

Jakie cele ma analiza rynku farmaceutycznego?

Analiza tego typu ma na celu zdobycie szeregu różnych informacji, ułatwiających osobom decyzyjnym dokonanie jak najskuteczniejszych wyborów. Analiza rynku farmaceutycznego celuje w:

Skuteczne kampanie marketingowe, mające za zadanie wesprzeć sprzedaż, a także poszerzanie rynku zbytu czy wprowadzanie nowego preparatu na rynek wymagają uprzedniego przeprowadzenia profesjonalnej analizy rynku farmaceutyczneg

 • ustalenie kierunków rozwoju i trendów dotyczących rynku farmaceutycznego
 • ocena popytu na leki, suplementy z podobnego preparatowi segmentu, przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek
 • zdefiniowanie standardowych cen preparatów o podobnym zastosowaniu
 • dostarczenie raportów dotyczących wartości sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz internetowej farmaceutyków
 • penetracja i odtworzenie struktury rynku farmaceutycznego
 • określenie pozycji podmiotu analizy na tle konkurencyjnych marek
 • identyfikacja ważnych, z punktu widzenia sprzedaży, graczy na rynku
 • zidentyfikowanie potencjalnych partnerów biznesowych
 • diagnoza tendencji na rynku farmaceutycznym oparta o raporty medyczne (dane udostępniane m.in, przez GUS, NFZ czy Ministerstwo Zdrowia)
 • prognoza szans i zagrożeń związanych z wprowadzeniem produktu na rynek farmaceutyczny
 • ustalenie jakie czynniki mogą zwiększyć konkurencyjność preparatu
 • poznanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów.

Beneficjenci analizy rynku farmaceutycznego

Do podmiotów zainteresowanych wynikami analiz można zaliczyć: producentów leków i suplementów diety, dystrybutorów, sieci aptek oraz konsultantów medycznych.

Jakimi metodami przeprowadzane są analizy rynku farmaceutycznego?

Do popularnych metod pozyskiwania danych należą: wywiady kwestionariuszowe z uczestnikami rynku, reprezentatywne badania ilościowe z wykorzystaniem techniki CATI, badania internetowe i ankiety, a także analiza danych zastanych, do której wykorzystywane są raporty medyczne

Do popularnych metod pozyskiwania danych należą: wywiady kwestionariuszowe z uczestnikami rynku, reprezentatywne badania ilościowe z wykorzystaniem techniki CATI, badania internetowe i ankiety, a także analiza danych zastanych, do której wykorzystywane są raporty medyczne. Choć zastosowanie powyższych metod pojedynczo nie przyniesie zbyt spektakularnych efektów to połączenie kilku z nich pozwala na uzyskanie właściwego obrazu sytuacji.

Wziąwszy pod uwagę, jak bogato przesycony farmaceutykami jest rynek suplementów diety i leków w Polsce, zlecenie analizy rynku poprzedzające wprowadzenie na niego nowej pozycji wydaje się być niezbędne.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.