Jak wygląda polski rynek farmaceutyczny?

Obecnie polski rynek farmaceutyczny jest jednym z najbardziej strategicznych w naszym kraju. Warto podkreślić, że jego znaczenie pokazała głównie pandemia. W Polsce wciąż powstaje wiele innowacyjnych leków, a wszelkie firmy inwestują wielkie środki w badania, a także ich rozwój.

Skuteczne kampanie marketingowe, mające za zadanie wesprzeć sprzedaż, a także poszerzanie rynku zbytu czy wprowadzanie nowego preparatu na rynek wymagają uprzedniego przeprowadzenia profesjonalnej analizy rynku farmaceutyczneg

Rynek farmaceutyczny w naszym kraju odnotowuje stały wzrost. Należy pamiętać, że jest największym rynkiem w Europie Środkowej oraz szóstym w całej Unii Europejskiej. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że polski przemysł farmaceutyczny jest w większości budowany przez producentów leków bionastępczych oraz generycznych. Według Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – rynek farmaceutyczny w naszym kraju odnotowuje stałe wzrostu. Ponadto jest jednym z największych rynków farmaceutycznych w całej Europie. Trzeba też wspomnieć o tym, że krajowy przemysł farmaceutyczny wytwarza aż 7.3 mld euro PKB – czyli około 32 miliardy złotych, co stanowi ponad 1,30 produktu krajowego brutto. Według danych GUS, aż 49 procent krajowych firm farmaceutycznych angażuje się w innowacyjne projekty. Warto zaznaczyć, że 3,1 procent wszystkich wydatków w skali Polski na innowacyjność pochodzi właśnie z branży farmaceutycznej.

Wpływ rynku farmaceutycznego na polską gospodarkę


Według raportu opublikowanego w październiku 2021 roku ,,Makroekonomiczny wpływ sektora farmaceutycznego na polską gospodarkę”, który przygotowany został przez Uniwersytet Łódzki, wszelki rozwój rynku farmaceutycznego widoczny jest między innymi w stale rosnącej liczbie podmiotów – ich działalność związana jest przede wszystkim z produkcją wyrobów farmaceutycznych oraz wzroście wartości sprzedaży tego typu produktów. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że liczba podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w ramach produkcji wyrobów farmaceutycznych wzrosła z 281 w 2010 roku – w tym ponad 120 firm o liczbie pracujących powyżej dziewięciu osób – do 378 w 2018 roku. Warto podkreślić, że rynek farmaceutyczny ma udział mikrofirm o wiele niższy niż np. w przetwórstwie przemysłowym. Co ciekawe w 2018 roku ponad 30 procent polskiego eksportu wyrobów farmaceutycznych trafiło bezpośrednio na rynek niemiecki. Należy pamiętać, że także z Niemiec pochodzi największy wolumen importu tego typu produktów, który znacznie przekracza wolumen eksportu. Warto podkreślić, że ujemne saldo przeważnie występuje w handlu z krajami wysoko rozwiniętymi, co przekłada się na to, że polska branża farmaceutyczna nie jest w stanie skutecznie konkurować z firmami farmaceutycznymi w takich krajach.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.