Jak wygląda przykładowy raport na temat rynku farmaceutycznego?

Coraz popularniejsze i często zamawiane, przez różne podmioty funkcjonujące na rynku farmaceutycznym, są badania dotyczące sytuacji w branży farmaceutycznej. W tym celu przeprowadza się analizy rynku farmaceutycznego formułujące raporty o stanie branży. Przyjrzyjmy się jak powinien być skonstruowany taki raport.

Rynek farmaceutyczny – raport z badań, podstawowe informacje

Wzorcowy raport z badań na temat rynku farmaceutycznego powinien zawierać dokładne informacje o technikach badawczych w nim użytych. Poza tym, istotne jest aby raport określał w jakim przedziale czasowym badania były prowadzone. Kolejnymi ważnymi informacjami jest wielkość próby poddanej badaniu oraz jej struktura. Struktura próby badawczej obejmuje cechy grupy uczestników rynku farmaceutycznego, spełniające konkretne kryteria demograficzno-społeczne. Powyższe elementy badania są bardzo istotne gdyż przekazują informację o tym w jakie wnioski, na podstawie analizy, mogą być formułowane oraz na jakie dziedziny badania będą mogły być ekstrapolowane.

Prezentacja wyników badań – właściwy raport

Dobrze skonstruowany raport z badań powinien w skrótowy sposób, na jednej z pierwszych stron, informować czytelnika o poczynionych podczas analizy najważniejszych odkryciach. Jest to rodzaj streszczenia najważniejszych wyników badania. Przykładowym wynikiem badania może być informacja wyglądająca następująco: „Prawie co drugi Polak (45%) obawia się, że w aptekach może zabraknąć leków, których potrzebuje”. W tym wypadku mamy do czynienia z wynikami badań opinii na temat rynku farmaceutycznego. Dodatkowo, raport powinien także zawierać szczegółowe wyniki prezentowane w przystępny sposób na diagramach i wykresach, wraz z ich opisem. Niekiedy, kolejne rozdziały raportu przeplatane są komentarzami specjalistów i ekspertów z branży farmaceutycznej, dotyczącymi odkryć poczynionych podczas badań.

Rynek farmaceutyczny – zakończenie raportu z badań

Tak jak w przypadku większości badań marketingowych i naukowych koniec raportu z badań jest miejscem przedstawienia ostatecznych wniosków, ich skrótowego omówienia i propozycji ekstrapolacji lub też praktycznego wykorzystania wyników. Dobrze skonstruowane badanie będzie także posiadało, tak zwaną, metryczkę informującą o dokładnej strukturze badanej próby oraz jej stosunku do populacji objętej wynikami badania. Najlepiej, by badana próba była zgodna z populacją mieszkańców Polski. Pod warunkiem, że interesującym nas rynkiem farmaceutycznym jest polski rynek farmaceutyczny.

Raport spełniający opisane powyżej kryteria będzie wiarygodnym i przejrzystym źródłem informacji.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.