Jakie korzyści przynosi korzystanie z raportów medycznych i analiz?

Rynek zamówień publicznych to tysiące ogłoszeń publikowanych każdego tygodnia przez liczne grono jednostek należących do sektora finansów publicznych. Spora część z nich dotyczy zamówień z branży medycznej i farmaceutycznej. Raporty medyczne (przetargimedyczne.com) przygotowywane przez wyspecjalizowane firmy są sposobem na ich wyłowienie spośród setek innych ogłoszeń.

Ochrona zdrowia jako sektor objęty ustawą Prawo zamówień publicznych
Ochrona zdrowia to obszar, na którym głównymi graczami są podmioty działające z sektorze finansów publicznych. To oznacza, że prowadzone przez nie procesy zakupowe prowadzone są w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (Pzp). Reguluje ona m.in. tryb, za pomocą którego wybierane są podmioty realizujące dostawy sprzętu medycznego, lekarstw, odzieży ochronnej, środków do dezynfekcji i wielu innych artykułów i usług, również tych nie związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością leczniczą.

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, szpitale oraz inne jednostki tworzące sektor publicznej ochrony zdrowia, podobnie jak inne podmioty zobligowane do stosowania Pzp mają do wyboru kilka metod wyłaniania wykonawcy. Wśród ich można wymienić np. zamówienie z wolnej ręki, przetarg ograniczony, przetarg nieograniczony czy dialog konkurencyjny.

Niezależnie od wybranej metody, jednostka, która chce dokonać zamówienia, musi podać tę informację do publicznej wiadomości. Miejsce i sposób publikacji tego typu ogłoszeń również regulują przepisy ustawy Pzp.

Raporty medyczne – dlaczego warto je mieć?

Śledzenie ogłoszeń o publicznych przetargach, zamówieniach z wolnej ręki itp. oraz wyłanianie tych, które pochodzą z sektora ochrony zdrowia oraz w których można i warto startować – to jedno z istotnych zadań, przed którymi firmy z branży medycznej i farmaceutycznej stają każdego dnia.

Jest ono czasochłonne, m.in. dlatego, że podmioty działające w systemie ochrony zdrowia zajmują miejsce w czołówce jeśli chodzi o liczbę udzielanych zamówień publicznych. Dodatkowo nie wszystkie leżą w kręgu zainteresowań firm z branży medycznej i farmaceutycznej (bo mogą dotyczyć np. przetargów na roboty budowlane). Z drugiej strony sama branża też jest mocno rozbudowana i zróżnicowana. Dlatego już proces selekcji ogłoszeń wymaga ze strony firm zaangażowania sporych sił i środków.

W tym kontekście rozwiązaniem, które warto rozważyć jest dostęp do raportów medycznych, czyli do wyselekcjonowanych pod kątem danej firmy i aktualizowanych na bieżąco informacji nt. ogłoszeń, które mogą stać się dla niej źródłem potencjalnych zamówień. Raporty te przygotowywane są przez firmy specjalizujące się w tego typu usługach.

Rodzaje raportów medycznych

Raporty medyczne przygotowywane są w oparciu o informacje z opublikowanych ogłoszeń. Mogą się jednak różnić między sobą zakresem danych, jakie poddawane są analizie. Wśród dostępnych na rynku ofert można znaleźć zarówno raporty koncentrujące się na samym przedmiocie zamówienia, jak i takie, w przypadku których analiza jest głębsza i obejmuje też m.in. Specyfikację Warunków Zamówienia. W efekcie zestawienia są w sposób optymalny dopasowane do profilu działalności zamawiającej je firmy. Przekłada się to jednak również na ich cenę.

Aktualne ogłoszenia o przetargach itp. to jednak nie jedyny element, jaki może znaleźć się w raporcie medycznym. W zależności od potrzeb podmioty zamawiającego raport, jego treść może też obejmować informacje dotyczące stawek oferowanych przez zwycięzców procesów przetargowych, średnich proponowanych przez oferentów, kryteriów, jakie brane są pod uwagę przy wyłanianiu wykonawcy i wiele innych.

Tego typu analizy mogą być wsparciem nie tylko dla działów sprzedaży. Zawarte w nich informacje mogą być podstawą do podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących np. kierunku rozwoju firmy. Warto też podkreślić, że raporty medyczne oferowane przez specjalistyczne firmy mogą zawierać również informacje dotyczące procesów zakupowych realizowanych przez podmioty działające w systemie ochrony zdrowia nieobjęte ustawą Pzp.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.