Kiedy szpital może odwołać przetarg?

Być może zastanawiasz się nad tym, kiedy szpital może odwołać przetarg. W końcu to spore kłopoty dla wszystkich zaangażowanych stron. Dlatego warto wiedzieć, kiedy takie odwołanie jest dopuszczalne, a kiedy nie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Przetargi szpitalne – szpitale publlcne poddają się przetargom na usługi oraz dostawy. Duże znaczenie ma wymagana jakość świadczonych usług oraz określony przedział cenowy. Czasami możliwe jest przystąpienie do przetargu z zadaniem znalezienia fałszywego wykonawcy.

Przewodnik dla lekarzy

Przetargi szpitalne - szpitale publlcne poddają się przetargom na usługi oraz dostawy

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1-3a) oraz w świetle wyjaśnień Prezesa UOKiK, szpital może odwołać przetarg:

  • jeżeli cena oferty jest zbyt wysoka lub zbyt niska;
  • gdy żaden z uczestników nie spełnia warunków udziału w przetargu, a szpital tego warunku nie może zmienić;
  • w przypadku braku możliwości porozumienia się ze wszystkimi uczestnikami przetargu;
  • jeżeli oferty są niekompletne lub rażąco odbiegają od treści SIWZ;
  • jeżeli jeden z uczestników bierze udział w przetargu pod dwoma lub kilkoma różnymi firmowymi nazwami.

Kiedy szpital może odwołać przetarg? – w jakich sytuacjach warto sięgnąć po pomoc prawnika?

Szpital może odwołać przetarg w sytuacji, kiedy zgłosi się więcej chętnych niż przewidywano. W takiej sytuacji warto jest sięgnąć po pomoc prawnika, który doradzi, jak najlepiej rozwiązać taki problem.

Szpital może także odwołać przetarg w sytuacji, kiedy okaże się, że cena wybranego oferenta jest zbyt wysoka. W takim przypadku również warto skonsultować się z prawnikiem, aby ustalić, czy szpital ma prawo do odwołania przetargu.

Jeśli szpital chce odwołać przetarg ze względu na to, że oferty nie spełniają jego oczekiwań, to musi to uczynić w drodze decyzji administracyjnej. Prawnik może pomóc w sporządzeniu takiej decyzji oraz doradzić, jakie kroki należy podjąć, aby przetarg faktycznie został odwołany.

Przetargi szpitalne - szpitale publlcne poddają się przetargom na usługi oraz dostawy

Kiedy szpital może odwołać przetarg? – porady dla kierowników szpitali

Szpital może odwołać przetarg w każdej chwili, jeśli sytuacja na to pozwoli. Kierownicy szpitali powinni jednak pamiętać, że odwołanie przetargu może skutkować negatywnymi opiniami publicznymi.

Jeśli jakiś ważny czynnik (np. awaria) uniemożliwi szpitalowi realizację przetargu, to również można go odwołać.

Odwołanie przetargu powinno być ogłoszone w taki sam sposób, jak i sam przetarg (czyli np. poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej).

Kiedy szpital może odwołać przetarg? – ważne wskazówki dla dyrektorów szpitali

Przepisy prawne stanowią, że szpital może odwołać przetarg w każdym momencie do momentu zawarcia umowy z wykonawcą.

Wykonawca ma prawo żądać wypłaty kary umownej, jeżeli szpital odwoła przetarg bez uzasadnionej przyczyny.

Czy warto starać się o przedłużenie terminu?


W przypadku, gdy szpital odwoła przetarg, jest to zgodne z prawem. Każdy podmiot, który organizuje przetarg, ma prawo do jego odwołania w dowolnym momencie.

Często jednak sytuacja, w której szpital odwołuje przetarg, nie jest fair wobec wykonawców. Ci mogą być na etapie przygotowywania się do udziału w postępowaniu i inwestować swój czas i pieniądze w przygotowanie oferty. W takim przypadku warto rozważyć starać się o przedłużenie terminu na złożenie oferty. Można to zrobić poprzez zwrócenie się do szpitala z prośbą o wydłużenie czasu na dostosowanie się do nowych warunków.

Przedłużenie terminu na złożenie oferty może dać wykonawcom więcej czasu na przygotowanie się do udziału w postępowaniu i zwiększyć ich szanse na sukces.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.