Analiza rynku medycznego – co powinniśmy o niej wiedzieć?

Zanim podejmie się działania kluczowe biznesowe jak, chociażby wejście na nowy rynek, to warto byłoby swoją decyzję oprzeć w pełni na wiarygodnej wiedzy. Taka wiedza powinna być pozyskiwana w toku tylko i wyłącznie rzetelnych pomiarów. Musi to być analiza rynku medycznego, która jest przeznaczona dla producentów leków, suplementów oraz akcesoriów, agencjom promocyjnym, które działają na rzecz podmiotów z farmaceutycznej branży, jak i konsultantom medycznym.

Analiza medycznego rynku polega na danych udostępnionych przez publiczne instytucje. Jakie instytucje mamy na myśli? Jest to:

Do analizy uzyskuje się informacje dotyczące tematu wyposażenia placówek, profilu społeczno-demograficznego, a także statystyk pacjentów. Poszczególną wagę się przykłada do analizy prawnych uwarunkowań, w tym szczególnie odnoszących się do zasad przyznawania poziomów refundacji oraz innego rodzaju świadczeń. Na bieżąco są także monitorowane projekty dotyczące nowelizacji farmaceutycznego prawa.

Analizy przetargów

W ramach analizy rynku publicznych otrzymuje się wiele cennych danych. Jest to na pewno wykaz instytucji, które zlecają zamówienia oraz także zwycięzców przetargów. Jest tutaj uwzględniana nazwa instytucji, rodzaj placówki, dane teleadresowe, jak i województwo. Kolejne informacje to obecność towarzyszących produktów w treści zamówień, ilości zamawianych produktów, handlowe nazwy zamówionych produktów farmaceutycznych oraz medycznych, jednostkowe ceny, jak i daty rozstrzygnięcia przetargów.

Wynik analiz zawsze tworzony jest w formie raportu. W raporcie są także identyfikowani kluczowy gracze pośród konkurencji. Mowa o tych, którzy dostarczają na rynek możliwie największe ilości medycznych produktów z danego segmentu. Wskazywane są także podmioty, które ogłaszają najczęściej przetargi. Do raportu jest dołączana spakowana dokumentacja z publicznych przetargów, linki do stron docelowych z ogłoszeniami, a także plik z pełną bazą danych.

Bardzo pomocna jest analiza porównawcza funkcjonujących firm w konkretnych sektorze na rynku medycznym. Chodzi nam o informacje dotyczące struktury majątku, jak i samego poziomu zadłużenia. Dzięki temu można określić samą wiarygodność finansową wszelkich potencjalnych biznesowych partnerów oraz także kontrahentów.

Analizę rynku medycznego można przeprowadzić sobie samodzielnie, ale od razu chcemy zaznaczyć, że jest to dosyć pracochłonne. Na pewnych zależnościach i aspektach musimy się znać. Osoba bez odpowiedniej wiedzy, która chce się takową analizą zająć po raz pierwszy, może mieć spore problemu w tym wszystkim. Nawet trudno jest w tym wszystkim się odnaleźć. Na całe szczęście nie musimy pozostać sami z tym wszystkim. Śmiało, możemy skorzystać z usług firm, które właśnie specjalizują się w tworzeniu takiej analizy medycznej na zlecenie. Czy takich firm jest dużo? Nie wiemy, czy naprawdę dużo, ale wybór jest duży.

Warto jednak poświęcić nieco czasu na to, aby znaleźć taką firmę, która będzie sprawdzona. Niektóre firmy działają po przysłowiowych „łebkach” i nie do końca powinni zajmować się tym, czym się zajmują. Wybór powinien być przemyślany. Nie może być tak, że podejmujemy decyzję w pięć minut, a później okazuje się, że inna firma była o wiele, wiele lepsza. Taka sytuacja nie jest do końca sytuacją komfortową. Raczej pozostawia wiele do życzenia. Rozsądniej będzie wybrać jeden raz i dobrze. Czy to się uda? Dla chcącego nic trudnego.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.