Analiza rynku medycznego, oraz farmaceutycznego – dlaczego jest taka ważna?

Przed podjęciem ważnych decyzji, oraz działań biznesowych tak jak na przykład wejście na nowy rynek, czy stworzenie nowego produktu, należy opierać swoje plany na wiarygodnych miernikach wiedzy, najlepiej pozyskanej w toku rzetelnych pomiarów. Analizy rynku medycznego, oraz farmaceutycznego mogą dotyczyć poniższych grup:

 • konsultanci medyczni
 • agencje promocyjne, oraz reklamowe działające na rzecz podmiotów w branży medycznej, oraz farmaceutycznej
 • producenci, oraz dystrybutorzy leków, suplementów, kosmetyków, sprzętu, a także akcesoriów medycznych.

Do analiz rynku medycznego, oraz farmaceutycznego głównie opierać się warto na wykorzystaniu takich metod jak Desk Research. Dzięki niej można pozyskiwać dane udostępnione poprzez publiczne instytucje takie jak Ministerstwo Zdrowia, Główny Urząd Statystyczny, czy Narodowy Fundusz Zdrowia. Uzyskuje się w tej sposób informacje na temat wyposażenia placówek służby zdrowia, statystyk pacjentów, a także ich profili społeczno-demograficznych. Szczególna uwaga przywiązywana powinna być również do analiz uwarunkować prawnych, w tym odnoszących się do zasad refundacji, oraz innych świadczeń finansowych. Warto analizować ogólnodostępne raporty w tym finansowe z przeprowadzonych badań oraz analiz.

Pozyskiwać można również informacje na temat trendów, oraz innowacji, analizując także ich przebieg targetów, konferencji, oraz wydarzeń dla branż medycznych, oraz farmaceutycznych.

Analiza przetargów publicznych oraz rynku zamówień prywatnych

W ramach stosowania analiz rynków medycznych, oraz publicznych uzyskiwać można takie dane jak:

 • obecność produktów towarzyszących w treści zamówień
  ilości zamawianych produktów
 • nazwy handlowych zamawianych produktów medycznych oraz farmaceutycznych
 • ceny jednostkowe
 • termin rozstrzygnięcia przetargów
 • wykaz instytucji zlecających różnego rodzaju zamówienia, oraz zwycięzców przetargów.

Jakie korzyści można uzyskać dzięki analizie rynku?

Dzięki przeprowadzonej analizie rynku, uzyskiwane są następujące korzyści:

 • uzyskiwanie informacji na temat niezaspokojonych potrzeb klientów
 • identyfikacja czynników kluczowych, zwiększających konkurencyjność na rynku
 • rozpoznawanie szans i zagrożeń w związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań
 • monitoring tendencji na rynkach medycznych, oraz farmaceutycznych, oraz prognozowanie kierunku rozwoju
 • identyfikacja biznesowych partnerów
 • rozpoznawanie profili kluczowych firm na rynku
 • określenie własnej pozycji na tle konkurencji
 • określenie struktury rynku medycznego
 • uzyskiwanie informacji na temat wartości sprzedaży internetowej, detalicznej, orz hurtowej
 • określenie zapotrzebowania na leki, suplementy, sprzęt medyczny, przed wprowadzeniem ich na rynek.

Podsumowanie

Analiza rynku farmaceutycznego, oraz medycznego jest bardzo ważna z punktu widzenia funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa będącego stroną w relacji z obiektami zajmującymi się opieką zdrowotną. Dzięki nim można zakwalifikować swoje szanse rozwoju jako słuszne, lub nie. Dzięki analizom można przewidywać w którą stronę rozwija się rynek, oraz jaki wpływ ma to na nasze przedsiębiorstwo, oraz organizacje. Jeśli firma nie ma czasu, lub wiedzy na dokonywanie analiz rynku medycznego lub farmaceutycznego należy zlecić te działania specjalistycznej firmie, która wyselekcjonuje dla nas wszystkie informacje. Okażą się one na wagę złota, ponieważ pełnią one kluczowe narzędzie dla spełnienia własnych celów biznesowych. Jeśli firma chce rozwijać się, oraz osiągać kolejne sukcesy, nie powinna oszczędzać na badaniach rynku.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.